Přeskočit navigaci

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník provádí řešení konkrétních výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve výrobě papíru a celulózy.

Činnosti

  • Řešení zadaných úkolů v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.
  • Sledování a vyhodnocování nákladových trendů a jejich srovnávání se světovým vývojem.
  • Stanovení strategických alternativ pro výrobu papíru a celulózy.
  • Vyhodnocování informací o vývoji a spotřebě jednotlivých produktů a výrobků papíru a celulózy.
  • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31191 - Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech 32 006 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.