Přeskočit navigaci

Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti

Charakteristika

Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve výrobě papíru a celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a dalších materiálů.

Činnosti

 • Kontrola a prověřování dokladů o jakosti.
 • Kontrola jakosti a kvality vstupních surovin a komponentů.
 • Mezioperační kontrola jakosti a kvality.
 • Provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů.
 • Stanovení nových kontrolních postupů.
 • Tvorba vnitřních norem jakosti a kvality.
 • Uplatňování reklamací.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Výstupní kontrola polotovarů a hotových výrobků (celulóza odvodněná, sušená, papír,lepenka).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.