Přeskočit navigaci

Samostatný papírenský technik technolog

Charakteristika

Samostatný papírenský technik technolog provádí komplexní stanovování technologických postupů nebo zajišťování technologické přípravy při rozsáhlé výrobě papíru a celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a dalších materiálů.

Činnosti

 • Organizování a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Organizování použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Organizování zkoušek a ověření změn technologie.
 • Stanovení rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Stanovení technologických postupů při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovení technologických postupů při zpracování surovin a materiálů při výrobě papíru a celulózy.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.