Přeskočit navigaci

Samostatný papírenský technik dispečer

Charakteristika

Samostatný papírenský technik dispečer provádí řízení rozsáhlejší výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Činnosti

 • Koordinace činnosti předáků, mistrů a vrchních mistrů.
 • Rozhoduje o pořadí oprav při nedostatku opravářské kapacity.
 • Rozhoduje o použití a provozu dispečerských dopravních prostředků.
 • Rozhoduje o provozu jednotlivých zařízení při nedostatku surovin, materiálu a energií.
 • Rozhoduje o přednostním zásobení a provozu při poruchách a haváriích.
 • Rozhoduje o stanovení postupu při odstranění havárií.
 • Vedení dokumentaci o průběhu směny.
 • Zajišťování informování vedení společnosti o průběhu výroby.
 • Zajišťování optimální výroby dle vzniklých podmínek.
 • Zajišťování spolupráce s vnějšími orgány v oblasti ekologických havárií; plní oznamovací povinnost jako statutární zástupce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31197 - Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech 29 437 28 213

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.