Přeskočit navigaci

Samostatný papírenský technik

Charakteristika

Samostatný papírenský technik provádí přípravu technické dokumentace, řešení výzkumných a vývojových úkolů, kontrolu výroby a zajišťování systémů řízení jakosti, organizaci dělby práce a motivování zaměstnanců, technických podmínek výroby nebo provozu při výrobě a zpracování papíru, celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a případně v kombinaci s dalšími materiály.

Činnosti

 • Kontrola a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve výrobě papíru a celulózy.
 • Koordinace činnost předáků, mistrů a vrchních mistrů.
 • Organizace a řízení činnosti podřízených zaměstnanců.
 • Organizace dodržování pořádku a ekologických standardů na svěřeném úseku.
 • Organizace odstranění bezpečnostních a požárních závad a závad na vybraných technických zařízeních.
 • Organizace personálních zásad na svěřeném úseku.
 • Provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů.
 • Řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
 • Spolupráce na výzkumných a vývojových úkolech.
 • Stanovení technologických postupů a technologické přípravy při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování kontroly BOZP a PO a ostatních norem.
 • Zajišťování provozuschopnosti příslušného výrobního zařízení.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení.
 • Zajišťování výroby papíru a celulózy.
 • Zajišťování výroby polotovarů pro výrobu papíru a celulózy.
 • Zajišťování výroby výrobků z papíru, kartonu, lepenky a z kombinace různých materiálů.
 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.
 • Zpracování, udržování a kontrola dokumentace systému jakosti, organizace procesů systému řízení jakosti.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání