Přeskočit navigaci

Papírenský technik manažer provozu

Charakteristika

Papírenský technik manažer provozu odpovídá za organizaci a řízení svěřeného úseku papírenského závodu.

Činnosti

  • Řešení mimořádných událostí v rámci svěřeného úseku.
  • Řízení a vedení podřízených pracovníků.
  • Řízení hospodárnosti provozu.
  • Řízení plánování a realizace odstávek.
  • Řízení plnění nastavených ukazatelů.
  • Řízení svěřeného úseku papírenského závodu.
  • Spolupráce na strategických a rozvojových záměrech svěřeného úseku.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 52 150 40 098
13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 42 639 00
31225 - Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii 29 414 28 476

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.