Přeskočit navigaci

Papírenský technik kontrolor jakosti

Charakteristika

Papírenský technik kontrolor jakosti provádí rozbory vzorků surovin, provozních a odpadních vod, mezioperačních vzorků a hotových výrobků v rámcí procesu přípravy výroby a výroby buničiny a papíru.

Činnosti

  • Čištění laboratorního zařízení a úklid prostor laboratoře.
  • Kontrola a případná kalibrace zařízení pro laboratorní rozbory.
  • Odběr vzorků pro laboratorní rozbory.
  • Příprava roztoků pro laboratorní rozbory.
  • Realizace laboratorních rozborů.
  • Vedení dokumentace.
  • Zadávání laboratorních dat do databáze.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.