Přeskočit navigaci

Papírenský technik technolog

Charakteristika

Papírenský technik technolog kontroluje dodržování technologického postupu výroby buničiny a papíru včetně její přípravy.

Činnosti

  • Evidence technologických a technických parametrů výrobní linky.
  • Kontrola dodržování výrobního postupu.
  • Kontrola průběhu určených odstávkových prací.
  • Navrhování zavádění nových postupů.
  • Navrhování změn v případě zjištění odchylek od stanoveného výrobního postupu.
  • Spolupráce na přípravě odstávek.
  • Tvorba technicko-hospodářských norem.
  • Vedení evidence týkající se technologie výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání