Přeskočit navigaci

Papírenský technik dispečer

Charakteristika

Papírenský technik dispečer koordinuje jednotlivé provozy procesu výroby buničiny a papíru, případně jejich zpracování v rámci celého závodu.

Činnosti

  • Kontrola činností na provozech osobně i pomocí informačního systému.
  • Koordinace provozů ve výrobě papíru a buničiny.
  • Koordinace tvorby harmonogramu odstávek technických a technologických zařízení pro výrobu papíru a buničiny.
  • Rozhodování o prioritách odstraňování technických závad.
  • Rozhodování o provozu, odstavení jeho jednotlivých výrobních nebo zpracovatelských celků.
  • Řešení mimořádných provozních událostí v rámci celého závodu.
  • Vedení dokumentace o průběhu směny celého závodu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 28 943 25 659
31197 - Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech 29 191 25 301

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání