Přeskočit navigaci

Papírenský technik

Charakteristika

Papírenský technik zodpovídá za výrobu papíru a buničiny a její koordinaci. Kontroluje kvalitu produktů a dodržování technologických postupů.

Činnosti

  • Kontrola kvality produktů a dodržování technologických postupů.
  • Koordinace veškerých provozů výroby nebo jejich jednotlivých částí.
  • Řízení a vedení podřízených pracovníků.
  • Řízení hospodárnosti provozu.
  • Vedení dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání