Přeskočit navigaci

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Polygrafický inženýr výzkumný a vývojový pracovník řeší komplexy výzkumných úkolů se zadanými vstupy a předpokládanými výstupy, se složitými vazbami na příbuzné vědní obory.

Činnosti

  • Aplikace nejnovějších poznatků vědy a techniky na současně používanou polygrafickou techniku a technologie.
  • Navrhování a spolupráce při zavádění standardizačních metod a postupů při řízení kvality v polygrafické výrobě.
  • Spolupráce při zavádění nových, moderních technologií nebo technologických celků.
  • Stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje technologie a technických zařízení pro polygrafický průmysl.
  • Vedení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v oblasti polygrafie.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocení efektivity a rentability nově používaných materiálů, technologií a polygrafických strojů a zařízení.
  • Zajištění zkoušek a měření nových progresivních materiálů potenciálně použitelných v polygrafickém průmyslu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21491 - Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech 42 499 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.