Přeskočit navigaci

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Polygrafický inženýr pracovník řízení jakosti se zabývá vývojem systémů řízení jakosti a koordinací činností při jejich zavádění do struktury polygrafického podniku.

Činnosti

 • Aplikace nových polygrafických norem.
 • Dohled nad kvalitou procesů ve firmě - vnitřní reklamace.
 • Koordinace mezioperační kontroly kvality prováděné na vstupu nebo na výstupu výrobních operací.
 • Koordinace procesu řízení jakosti polygrafické výroby, normalizace, metrologie a zkušebnictví.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Řízení mezioperační kontroly kvality polygrafické výroby, včetně kontrolního protokolu.
 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin, kooperačních dodávek a materiálů potřebných k polygrafické výrobě.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vydávání a udržování dokumentace systému managementu jakosti.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality všech stupňů polygrafické výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21495 - Inženýři kontroly a řízení kvality v ostatních oborech 38 414 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.