Přeskočit navigaci

Polygrafický inženýr technolog

Charakteristika

Polygrafický inženýr technolog samostatně a komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé polygrafické výroby.

Činnosti

  • Kontrola specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
  • Provádění technického dozoru na pracovištích a kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
  • Specifikace kontroly jakosti a technických zkoušek.
  • Spolupráce s útvarem řízení kvality a jakosti.
  • Stanovení přesného technologického postupu v celém rozsahu polygrafické výroby tj. v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.
  • Zajišťování případných aktuálních technologických změn.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 35 577 32 377
21493 - Inženýři technologové, normovači v ostatních oborech 36 358 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.