Přeskočit navigaci

Polygrafický inženýr

Charakteristika

Polygrafický inženýr koordinuje a řídí zpracování technické dokumentace pro polygrafickou výrobu, řídí a organizuje polygrafickou výrobu, řídí a organizuje výrobní závod nebo provoz, řídí technologickou přípravu výroby, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost v polygrafické výrobě.

Činnosti

  • Koordinace operativních výrobních a provozních plánů polygrafické výroby s ostatními úseky činnosti podniku.
  • Řízení a aplikace výzkumné činnosti v rámci polygrafické výrobní jednotky, případně v mezioborové spolupráci.
  • Řízení a kontrola procesu vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
  • Řízení kontroly kvality na konkrétním technologickém úseku polygrafické výroby na základě provedení rozborů všech pracovních operací.
  • Řízení polygrafické výroby ve větších výrobních celcích, případně některých specializovaných polygrafických operací.
  • Stanovení závazných technologických postupů a přípravu v celém rozsahu polygrafické výroby pro rozsáhlé výrobní celky.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Vývoj systému řízení jakosti a koordinace činností při zavádění nových metod řízení kvality do struktury polygrafického podniku.
  • Zajišťování optimálního využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání