Přeskočit navigaci

Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik vedoucí provozu řídí polygrafickou výrobu na vymezeném technologickém úseku podle úkolů stanovených operativním plánem výroby nebo provozu.

Činnosti

  • Dodržení výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
  • Dodržování předepsané technologie.
  • Kontrola kvality polygrafické výroby na svěřeném výrobním úseku.
  • Navrhování změn řízení kontroly kvality na konkrétním technologickém úseku polygrafické výroby.
  • Řízení výrobních činností v jednotlivých fázích polygrafické výroby, zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování a organizování materiálové a personální přípravy polygrafické výroby v provozu zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Zajišťování maximální technologické využitelnosti zpracovávaných materiálů.
  • Zpracovávání podkladů pro odměňování zaměstnanců.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31225 - Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii 29 414 28 476

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.