Přeskočit navigaci

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik pracovník řízení jakosti zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti.

Činnosti

 • Aplikace nových polygrafických norem.
 • Evidence všech aktuálních a kompletních postupů řízení kvality ve firmě.
 • Koordinace mezioperační kontroly s kontrolou jakosti a kvality prováděnou na vstupu.
 • Koordinace procesu řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví ve shodě s aktuálními normami polygrafické výroby.
 • Projednání případných reklamací a přijímání opatření k odstranění nekvalitní produkce.
 • Příprava integrovaného systému řízení jakosti.
 • Řízení a vyhodnocení výstupní kontroly.
 • Řízení mezioperační kontroly polygrafické výroby ve všech fázích předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování.
 • Řízení procesu vstupní kontroly u všech základních surovin a materiálů potřebných k polygrafické výrobě a kooperačních dodávek, např. potisk materiálů, tiskových barev, tiskových desek apod.
 • Sledování odchylek od definované kvality procesů - vnitřní reklamace.
 • Stanovování metod a způsobů hodnocení a třídění jakosti.
 • Vyhodnocení mezioperačních kontrol s uvedením prognóz a opatření ke zvyšování kvality.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.