Přeskočit navigaci

Samostatný polygrafický technik technolog

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik technolog samostatně a komplexně zpracovává zakázky, stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé a členité polygrafické výroby, včetně zavádění nových výrobků.

Činnosti

  • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
  • Prezentování technologických postupů a jednotlivých výrobních operací zadavatelům tiskových zakázek.
  • Specifikace kontroly jakosti a technických zkoušek.
  • Specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
  • Stanovení přesného technologického postupu v celém rozsahu polygrafické výroby tj. v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Tvorba cenových nabídek a zadávání zakázek do výroby.
  • Určování firem pro kooperační spolupráci na základě znalostí jejich technologických možností a úrovně kvality výroby.
  • Vedení příslušné technické a technologické dokumentace.
  • Zajišťování případných aktuálních, operativních technologických změn.
  • Zpracování poptávek a příjem objednávek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.