Přeskočit navigaci

Samostatný polygrafický technik

Charakteristika

Samostatný polygrafický technik řídí výrobu a provozy, připravuje technickou a technologickou dokumentaci, provádí kontrolu polygrafické výroby a zajišťování systémů řízení jakosti, organizaci dělby práce a zajišťování technických a technologických podmínek polygrafické výroby.

Činnosti

  • Aplikace nejnovějších poznatků z vědy a techniky na používané materiály, technologie a zařízení a metody řízení kvality v polygrafickém průmyslu.
  • Organizace a řízení polygrafické výroby na středním řídícím článku tj. v provozu, oddělení, odboru.
  • Organizace a řízení polygrafické výroby po stránce materiální a personální.
  • Řízení a příprava polygrafické výroby po stránce technické, technologické a personální.
  • Řízení procesu kontroly kvality, vyhodnocování jakosti výroby, zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.
  • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných změn podle aktuálních podmínek.
  • Stanovení přesného technologického postupu a přípravy výroby v celém rozsahu polygrafické výroby pro větší výrobní polygrafické celky.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zajištění optimálního využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
  • Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení, stanovovaní potřeb parametrů, množství a kvality.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.