Přeskočit navigaci

Polygrafický technik kontrolor jakosti

Charakteristika

Polygrafický technik kontrolor jakosti provádí kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.

Činnosti

  • Aplikace nových polygrafických norem.
  • Koordinace mezioperační kontroly kvality prováděné na vstupu nebo na výstupu výrobních operací.
  • Osvědčování jakosti polygrafických výrobků a vydávání osvědčení o shodě výrobků.
  • Provádění a vyhodnocení výstupní kontroly kvality u jednotlivých polygrafických výrobků.
  • Provádění metrologické činnosti, vedení evidence měřidel, zabezpečování jejich shody se zákony, vyhláškami, předpisy, aktuálními normami polygrafické výroby a ověřování měřidel.
  • Provádění mezioperační kontroly kvality polygrafické výroby ve všech fázích předtiskové přípravy, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Provádění vstupní kontroly předepsané jakosti všech základních surovin a materiálů potřebných k polygrafické výrobě, např. potiskovaného materiálu, tiskových barev, tiskových desek apod.
  • Uplatňování reklamací na dodané nekvalitní nebo poškozené materiály.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocení mezioperační kontroly kvality, včetně kontrolního protokolu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31195 - Technici kontroly kvality, laboranti v ostatních průmyslových oborech 29 588 29 278

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.