Přeskočit navigaci

Polygrafický technik normovač

Charakteristika

Polygrafický technik normovač vytváří a uplatňuje normy a normativy spotřeby práce, spotřeby materiálů a početních stavů v polygrafické výrobě.

Činnosti

  • Analyzování výkonové efektivity a její vazby na nově kalkulované zakázky.
  • Kontrolování spotřeby přímých a nepřímých režijních hodin podle rozpisu cenových kalkulací.
  • Navrhování racionalizačních opatření a zpracování časově omezených projektů organizace práce v konkrétní polygrafické výrobě.
  • Provádění náměrů a časových studií průběžně, zejména však v období modernizace výrobních technologií.
  • Stanovení optimálních výkonových norem v oblasti zpracování reprodukčních podkladů, tiskového procesu a dokončovacího zpracování.
  • Tvorba sborníků norem a normativů na současně využívanou polygrafickou techniku a technologii.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání