Přeskočit navigaci

Polygrafický technik technolog

Charakteristika

Polygrafický technik technolog samostatně stanovuje technologické postupy pro jednotlivé úseky polygrafické výroby a zajišťuje technologickou přípravu výroby.

Činnosti

  • Kontrola dodržování stanovených technologických postupů.
  • Optimalizace technologie ve vztahu k využití strojů a materiálů.
  • Prezentování technologických postupů a jednotlivých výrobních operací zadavatelům tiskových zakázek.
  • Specifikace množství a druhů materiálů, např. tiskových barev a potiskovaného materiálu.
  • Stanovení přesného technologického postupu a jednotlivých výrobních operací na základě zadání tiskové zakázky.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zajišťování případných aktuálních operativních technologických změn.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31193 - Technici technologové v ostatních průmyslových oborech 32 968 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání