Přeskočit navigaci

Polygrafický technik dispečer

Charakteristika

Polygrafický technik dispečer řídí a koordinuje polygrafickou výrobu na svěřených výrobních úsecích podle operativních plánů nebo dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Komunikace s distribučními firmami o aktuálním stavu expedic.
  • Komunikace s obchodním oddělením ohledně plánování zakázek a návrhu případných kooperací.
  • Kontrola průběhu zakázky dle stanoveného harmonogramu a smlouvy se zákazníkem.
  • Koordinování a řešení konkrétních provozních situací, spolupráce se správci zakázek.
  • Provádění komplexního dispečerského řízení, řazení jednotlivých zakázek včetně návaznosti jednotlivých operací na svěřených výrobních úsecích.
  • Sestavování operativních plánů výroby pro oddělení zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování případných změn podle aktuálních podmínek.
  • Zajištění optimálního využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit.
  • Zpracovávání provozní dokumentace, výkazů a evidencí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233
31197 - Technici dispečeři v ostatních průmyslových oborech 29 437 28 213

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání