Přeskočit navigaci

Polygrafický technik mistr

Charakteristika

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku polygrafické výroby při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem.

Činnosti

  • Dodržení výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
  • Kontrola dodržování výrobních termínů, plánů směnnosti, využívání fondu pracovní doby a plnění pracovních povinností podřízených zaměstnanců.
  • Kontrola kvality polygrafické výroby na svěřeném výrobním úseku.
  • Navrhování změn řízení kontroly kvality na konkrétním technologickém úseku polygrafické výroby.
  • Řízení údržby a oprav polygrafických strojů a zařízení.
  • Řízení výrobních činností v jednotlivých fázích polygrafické výroby, zpracování reprodukčních podkladů, tisku a dokončovacího zpracování.
  • Sestavení operativních plánů polygrafické výroby a operativní řešení organizačních a provozních problémů.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace.
  • Zajištění a organizace materiálové a personální přípravy polygrafické výroby na svěřeném dílčím úseku (reprodukce, tisk, dokončovací zpracování, údržba a opravy polygrafických strojů).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31225 - Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii 29 414 28 476

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání