Přeskočit navigaci

Polygrafický technik

Charakteristika

Polygrafický technik připravuje technické a technologické dokumenty, zajišťuje materiál, energii, pracovní prostředky, pracovní pomůcky, podílí se na organizaci a řízení polygrafické výroby, provádí kontrolu a vyhodnocení kvality a jakosti polygrafických výrobků, vytváří normy a normativy spotřeby práce, stanovuje technologické postupy a přípravu polygrafické výroby.

Činnosti

  • Organizace a řízení polygrafické výroby na základním úseku polygrafické výroby tj. v dílně nebo provozu.
  • Provádění kontroly a zkoušek kvality surovin, materiálů a výrobků v polygrafické výrobě.
  • Provádění vstupní kontroly a zkoušek kvality surovin, materiálů, mezioperační a výstupní kontroly kvality výrobků v polygrafickém provozu a na základě vyhodnocení ukazatelů zavádění příslušných opatření k zvyšování kvalitativní úrovně.
  • Sestavování operativních plánů polygrafické výroby a sledování plnění výrobních a provozních kapacit polygrafické výroby.
  • Stanovení optimálních výkonových norem a normativů spotřeby práce a početních stavů pro jednotlivá výrobní oddělení polygrafického provozu.
  • Stanovení přesných technologických postupů pro jednotlivé fáze polygrafické výroby tj. zpracování reprodukčních podkladů, tisk a dokončovací zpracování.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování provozuschopnosti polygrafických strojů a zařízení, plánování a zajištění střednědobých a generálních oprav a náhradních dílů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání