Přeskočit navigaci

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Sklářský inženýr pracovník řízení jakosti komplexně zabezpečuje organizaci a vytváří systém řízení jakosti v podniku.

Činnosti

  • Definování a řešení problémů kvality společně s útvarem výroby a jinými interními systémy.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zabezpečování organizace a vytváření komplexního systému řízení jakosti.
  • Zajišťování dodržování úrovně jakosti v souladu se zavedenými normami jakosti.
  • Zpracování technicko-ekonomických rozborů a studií nákladů na jakost výrobků.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2145 - Chemičtí inženýři a specialisté v příbuzných oborech 40 317 00
21455 - Chemičtí inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.