Přeskočit navigaci

Sklářský inženýr

Charakteristika

Sklářský inženýr koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti, komplexně zpracovává potřebu investičních celků a zajišťuje výzkumně vývojovou činnost ve sklářské a bižuterní výrobě.

Činnosti

  • Komplexní řízení dispečerské činnosti.
  • Komplexní zpracování potřeby investičních celků.
  • Kontrola a vyhodnocování výsledků ve výrobě.
  • Koordinace technické přípravy výroby a zpracování technických podkladů.
  • Řízení a organizace komplexního systému řízení jakosti.
  • Řízení výzkumné a vývojové činnosti.
  • Stanovování nejsložitějších technologických postupů sklářské a bižuterní výroby.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání