Přeskočit navigaci

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu

Charakteristika

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu stanovuje potřebu technických a technologických zařízení, provádí optimalizaci jejich kapacit a zajišťuje komplexně jejich technickou a technologickou způsobilost.

Činnosti

  • Manažerské řízení lidí.
  • Optimalizace technologií a kapacit provozu.
  • Plánování a zabezpečování pravidelné údržby a opravy strojů a zařízení.
  • Vedení požadované technické dokumentace.
  • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojních zařízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31166 - Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech 31 669 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.