Přeskočit navigaci

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník tvůrčím způsobem aplikuje vědecké poznatky a teorie při vývoji nových výrobků a technologií v oblasti sklářství.

Činnosti

  • Navrhování a ověřování nových výrobků, technologií a principů činnosti.
  • Sledování a vyhledávání nových technických řešení.
  • Studium nejnovějších vědeckých a technických teorií.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31161 - Chemičtí technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj a pracovníci v příbuzných oborech 26 495 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.