Přeskočit navigaci

Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti zajišťuje a řídí komplexní systém řízení jakosti.

Činnosti

  • Projednávání a vyřizování reklamací a navrhování opatření k dosažení požadované kvality.
  • Provádění nebo zajišťování zkoušek a jejich vyhodnocování.
  • Řízení kontroly kvality vstupů, výstupů a mezioperační kontroly.
  • Sledování faktorů ovlivňujících kvalitu výrobků.
  • Spolupráce na tvorbě technických norem z hlediska kvality a zkušebních metod.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31165 - Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 24 016 28 536

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.