Přeskočit navigaci

Samostatný sklářský technik dispečer

Charakteristika

Samostatný sklářský technik dispečer zpracovává operativní plány výroby a zabezpečuje formou dispečerských příkazů jejich komplexní plnění.

Činnosti

  • Dispečerské řízení výroby v souladu s operativním plánem.
  • Komplexní sestavování operativních plánů výroby organizace s ohledem na kapacitní průchodnost jednotlivých technologických operací.
  • Koordinace výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku.
  • Řízení pracovníků.
  • Sledování plnění operativního plánu a provádění potřebných změn.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 31 273 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.