Přeskočit navigaci

Samostatný sklářský technik

Charakteristika

Samostatný sklářský technik řídí výrobu, připravuje komplexní technickou dokumentaci, řeší výzkumné a vývojové úkoly, kontroluje výrobu, zajišťuje systém řízení jakosti a technické podmínky pro správný chod strojů a zařízení ve sklářské a bižuterní výrobě.

Činnosti

 • Kontrola a vyhodnocování výsledků ve výrobě.
 • Provádění výzkumných a vývojových prací.
 • Provádění zkoušek jakosti a jejich vyhodnocování.
 • Sestavování plánu výroby.
 • Stanovování technologických norem.
 • Vedení provozní a technické dokumentace.
 • Vypracování a projednávání projektových dokumentací.
 • Zabezpečování řízení a organizace práce mistrů a úseků.
 • Zajišťování a řízení normotvorné činnosti v oblasti spotřeby práce.
 • Zajišťování komplexního plnění operativních plánů výroby formou dispečerských příkazů.
 • Zajišťování technické přípravy výroby a technologie, optimalizace kapacit.
 • Zajišťování technické způsobilosti strojů a zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání