Přeskočit navigaci

Sklářský technik dispečer

Charakteristika

Sklářský technik dispečer zabezpečuje formou dispečerských příkazů plnění operativních plánů výroby.

Činnosti

  • Koordinace práce při přípravě výroby nových výrobků (výkresy, formy, vzorky).
  • Sledování plnění operativních plánů a provádění jednodušších změn podle vývoje dodavatelských, odbytových, technických, technologických a pracovních kapacit.
  • Spolupráce při sestavování operativních plánů výroby pro dílčí a organizační jednotky.
  • Zabezpečování plnění operativního plánu výroby formou dispečerských příkazů.
  • Zajišťování operativní evidence výroby a rozpracované výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 27 658 28 802
31167 - Technici dispečeři chemické výroby a pracovníci v příbuzných oborech 31 273 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání