Přeskočit navigaci

Sklářský technik mistr

Charakteristika

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních dělníků při plnění úkolů stanovených operativním plánem.

Činnosti

  • Kontrola a vyhodnocení výsledků výroby.
  • Organizace a řízení výroby ve svěřené organizační jednotce v souladu s operativním plánem výroby.
  • Organizace dělby práce mezi jednotlivé zaměstnance.
  • Vedení požadované výrobní dokumentace a mzdové agendy.
  • Zabezpečení dodržování požadované pracovní a technologické kázně a kvality výroby.
  • Zajištění provádění mzdové a personální politiky ve svěřené organizační jednotce a spoluzodpovědnost za ně.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 32 029 28 363
31227 - Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie 33 569 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání