Přeskočit navigaci

Sklářský technik

Charakteristika

Sklářský technik připravuje technické dokumenty, řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku, kontroluje a vyhodnocuje produkty ve sklářské a bižuterní výrobě.

Činnosti

  • Dispečerské řízení výroby.
  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnosti práce.
  • Organizace a řízení výroby ve svěřeném úseku.
  • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly surovin, materiálů a výrobků.
  • Příprava sklářské vsázky a tavení skloviny.
  • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a zajišťování jejich uplatňování.
  • Stanovování technologických postupů výroby.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojního zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání