Přeskočit navigaci

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

Charakteristika

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy dechových a bicích hudebních nástrojů.

Činnosti

 • Kontrola kvality výrobků.
 • Montážní a demontážní práce při výrobě a opravách dechových a bicích hudebních nástrojů.
 • Povrchová úprava hudebních nástrojů.
 • Provádění běžné údržby strojů, nástrojů a vybavení.
 • Příprava a manipulace s používanými materiály při výrobě součástí dechových a bicích hudebních nástrojů ze dřeva a kovů.
 • Ruční a strojní opracování hudebních nástrojů.
 • Seřizování a ladění hudebních nástrojů.
 • Tvarování dechových a bicích hudebních nástrojů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Raynaudův syndrom.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
73121 - Výrobci a opraváři hudebních nástrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.