Přeskočit navigaci

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí týmy výzkumných a vývojových pracovníků a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti hutní výroby.

Činnosti

  • Analýza podnikatelských záměrů a projektů.
  • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností.
  • Řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů oblasti hutnictví.
  • Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje hutní výroby.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21461 - Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech 35 845 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.