Přeskočit navigaci

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník

Charakteristika

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník řídí týmy výzkumných a vývojových pracovníků a řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti hutní výroby.

Činnosti

  • Analýza podnikatelských záměrů a projektů.
  • Metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností.
  • Řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů oblasti hutnictví.
  • Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje hutní výroby.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 39 738 00
21461 - Důlní a hutní inženýři ve výzkumu a vývoji a specialisté v příbuzných oborech 31 167 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.