Přeskočit navigaci

Hutní inženýr projektant

Charakteristika

Hutní inženýr projektant řídí a koordinuje oblast vypracovávání projektů nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Činnosti

  • Ekonomické vyhodnocování projektů.
  • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických zaměstnanců.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Zajišťování funkce hlavního (generálního) projektanta u mimořádně náročných a rozsáhlých staveb.
  • Zpracovávání projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21462 - Důlní a hutní inženýři projektanti, konstruktéři a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání