Přeskočit navigaci

Hutní inženýr technik řízení jakosti

Charakteristika

Hutní inženýr technik řízení jakosti vyvíjí systémy řízení jakosti a koordinuje činnosti při zavádění těchto systémů v hutní výrobě.

Činnosti

  • Koordinace zpracování technickoekonomických studií.
  • Metodické řízení normalizace v hutnictví.
  • Řízení úseku řízení jakosti.
  • Sledování vývoje jakosti a jeho pravidelné vyhodnocování.
  • Spolupráce s výrobními a technickými útvary organizace.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracování a zavádění metodiky řízení jakosti.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21465 - Důlní a hutní inženýři kontroly a řízení kvality a specialisté v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.