Přeskočit navigaci

Hutní inženýr

Charakteristika

Hutní inženýr řídí zpracovávání technické dokumentace pro hutní výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost v hutní výrobě.

Činnosti

  • Komplexní dispečerské řízení rozsáhlých výrob a provozů hutní výroby.
  • Realizace požadavků odběratelů na zakázku.
  • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti hutní výroby.
  • Řízení a komplexní zabezpečení přípravy technologicky nejnáročnějších výrob.
  • Tvorba koncepce a směrů vývoje procesů a jevů v hutních oborech.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Vypracování a zavádění metodiky a organizace řízení jakosti v hutnictví.
  • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
  • Zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do praxe.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání