Přeskočit navigaci

Samostatný hutní technik projektant

Charakteristika

Samostatný hutní technik projektant vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v hutní výrobě.

Činnosti

  • Projekční práce s využitím počítačové podpory.
  • Projektování změn a rekonstrukcí hutních provozů.
  • Spolupráce při řešení a odstraňování poruch, havárií a neshod s projektovou dokumentací.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vypracování dispozičních a detailních řešení hutních pracovišť.
  • Zpracování projektové dokumentace technologických zařízení v hutních a energetických provozech.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31172 - Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.