Přeskočit navigaci

Samostatný hutní technik řízení jakosti

Charakteristika

Samostatný hutní technik řízení jakosti provádí, zajišťuje a organizuje procesy systému řízení jakosti oblasti hutní výroby.

Činnosti

  • Prověřování a vyhodnocování prvků systému jakosti .
  • Spolupráce při stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti v hutní výrobě.
  • Spolupráce s odbornými útvary při tvorbě a uplatňování systému jakosti.
  • Tvorba a kontrola uplatňování norem jakosti.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování plánů jakosti nových výrobků, služeb nebo procesů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31175 - Důlní a hutní technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech 28 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.