Přeskočit navigaci

Samostatný hutní technik

Charakteristika

Samostatný hutní technik připravuje technickou dokumentaci, kontroluje výrobu a zajišťuje systémy řízení jakosti, organizuje dělbu práce a motivování zaměstnanců v hutní výrobě.

Činnosti

  • Dispečerské zajišťování komplexních výrobních procesů a zajišťování mezipodnikových a mezizávodových kooperací.
  • Kontrola dodržování technologických předpisů.
  • Řešení a vyhodnocování dílčích výzkumných a vývojových úkolů.
  • Stanovení výrobní technologie nebo výrobních postupů včetně rozpisu dílů u náročnějších metalurgických výrob.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
  • Zabezpečování parametrů technologických postupů v procesu hutní výroby.
  • Zpracování projektové dokumentace technologických zařízení v hutních a energetických provozech.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání