Přeskočit navigaci

Hutní technik

Charakteristika

Hutní technik připravuje technické dokumenty, vypracovává dílčí projektové podklady, stanovuje technologické postupy, zajišťuje technickou a technologicko způsobilost strojů a zařízení, řídí a organizuje práci, kontroluje výrobky a vytváří normy v oblasti hutní výroby.

Činnosti

  • Dispečerské zajišťování výrob a operativní odstraňování organizačních poruch.
  • Navrhování kontrolních metod a stanovování konkrétních postupů pro provádění zkoušek kvality.
  • Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technických zařízení, kontrola obsluh těchto zařízení.
  • Řízení a organizace práce na vymezeném technologickém úseku
  • Tvorba a uplatňování norem spotřeby práce.
  • Vedení záznamů a dokumentace.
  • Vypracování technologických postupů dle zpracované technické dokumentace.
  • Vypracovávání projektových podkladů.
  • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
  • Zajišťování běžné vstupní, mezioperační a výstupní kontroly výrobků surovin apod.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání