Přeskočit navigaci

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu

Charakteristika

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování strojních investic a investičních celků ve strojírenské výrobě.

Činnosti

 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, vyhodnocování technickoekonomických parametrů po ukončení akce.
 • Kompletace a koordinace realizace investičních akcí nebo jejich účastníků, jednotlivých subdodavatelů, s dalšími účastníky výstavby.
 • Komplexní vedení dokumentace a zpracování protokolů.
 • Kontrola při realizaci investičních procesů, provádění výkonného dozoru na investičních celcích v souladu se stavebním zákonem a předpisy ISO.
 • Navrhování opatření k nápravě při nedodržení smluvních podmínek nebo parametrů.
 • Provádění průzkumu finančních zdrojů ve spolupráci s finančním úsekem.
 • Příprava podkladů pro vyhodnocování investičních procesů.
 • Příprava rozpočtu investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Příprava technických ekonomických a obchodních podkladů investičních celků nebo akcí vedených dodavatelským způsobem.
 • Spolupráce na tvorbě plánů rozvoje firmy.
 • Stanovování způsobu realizace investic.
 • Zajišťování dodržování termínových plánů, nákladů, parametrů a ostatních smluvních podmínek a požadavků veřejnoprávních orgánů.
 • Zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů s orgány státní správy.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31154 - Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu 36 369 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.