Přeskočit navigaci

Samostatný strojírenský technik konstruktér

Charakteristika

Samostatný strojírenský technik konstruktér navrhuje a realizuje konstrukční řešení nových strojů, zařízení a výrobků ve strojírenské výrobě.

Činnosti

  • Organizace spolupracovníků při zajištění plnění termínů konstrukční dokumentace.
  • Provádění testování prototypových výrobků v podnikových nebo státních, případně mezinárodních zkušebnách.
  • Provádění základních technických výpočtů konstrukčních dílů, analýzy navrhovaných řešení pomocí výpočetní techniky, porovnání s technickým zadáním.
  • Realizace změnového řízení složitějších výrobků.
  • Samostatná tvůrčí a konstrukční řešení složitějších typů, modelů, tvarů a vzorů výrobků, jejich skupin nebo souborů vzhledem k příslušným technickým normám.
  • Spolupráce s navazujícími útvary – technologie, výroba, nákup subdodávek.
  • Vypracovávání příslušných technických podkladů k homologaci výrobku.
  • Vypracovávání technických popisů a návodů k používání výrobků.
  • Zapisování příslušných technických norem do dokumentace.
  • Zpracovávání konstrukčních řešení strojírenských výrobků na základě návrhů nebo výchozích projektů.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31152 - Strojírenští technici projektanti, konstruktéři 30 577 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.