Přeskočit navigaci

Dispečer strojírenské výroby

Charakteristika

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Činnosti

  • Operativní řešení nenadálých výrobních situací s cílem minimalizace výrobních prostojů a jiných ztrát.
  • Řízení výroby a zajištění jejího plynulého toku formou dispečerských příkazů příslušným vedoucím nebo ostatním zaměstnancům.
  • Vypracovávání příslušné dokumentace o průběhu pracovní směny.
  • Zajišťování a sestavení základních údajů pro stanovování výrobního programu.
  • Zajišťování odstranění výrobních poruch povoláním příslušných opravárenských skupin.
  • Zajišťování záchranných akcí při haváriích nebo živelných katastrofách v řízeném objektu, případně i mimo něj.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31157 - Technici dispečeři strojírenské výroby 27 335 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání