Přeskočit navigaci

Elektroinženýr investic a engineeringu

Charakteristika

Elektroinženýr investic a engineeringu řídí zpracování komplexní agendy nejsložitějších investičních akcí v oblasti elektrotechniky, vykonává a koordinuje nejnáročnější specializované odborné činnosti ve všech fázích investiční výstavby včetně investičního a dodavatelského engineeringu.

Činnosti

  • Komplexní hodnocení ekonomické efektivnosti investic a vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů rozsáhlých a složitých investičních akcí s komplikovanými vazbami na ostatní obory.
  • Komplexní řízení pracovních týmů při zpracování rozsáhlých a náročných investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
  • Komplexní řízení projektové a konstrukční přípravy, dodávek, montáží a servisní činnosti při realizaci investic v rámci investičního nebo dodavatelského engineeringu.
  • Metodické řízení přípravy a zpracování rozpočtů nejnáročnějších investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
  • Projektové řízení investičních akcí v oblasti elektrotechniky.
  • Řízení přípravy, realizace, posuzování a vyhodnocování strojních, stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
  • Řízení realizace nejnáročnějších investičních akcí v oblasti elektrotechniky dodavatelským způsobem.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21514 - Inženýři elektrotechnici a energetici přípravy a realizace investic, inženýringu 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.