Přeskočit navigaci

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti

Charakteristika

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti zabezpečuje a kontroluje uplatnění komplexního systému řízení jakosti ve všech odborných útvarech, koordinuje činnost pracovníků technické kontroly a řízení jakosti a zodpovídá za vytváření, aktualizaci a realizaci systému jakosti v oblasti výroby, montáže a provozu elektrických zařízení nebo v oblasti poskytování odborných služeb v elektrotechnice.

Činnosti

  • Rozpracování záměrů a směru působení elektrotechnické firmy v oblasti systému managementu jakosti (politiky jakosti) v projektu komplexního řízení jakosti.
  • Řízení interních prověrek jakosti, iniciativní spolupráce při externích auditech.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zabezpečení realizace a soustavné aktualizace systému jakosti ve všech fázích životního cyklu elektrotechnických výrobků (předvýrobní fáze, výroba nebo poskytování služby, ověřování, balení a skladování, prodej a distribuce, instalace a uvedení do provozu, technická pomoc a servis, činnosti po prodeji, likvidace nebo recyklace).
  • Zabezpečení tvorby a udržování souboru dokumentovaných postupů systému jakosti (příručka jakosti, směrnice, technicko-organizační postupy, pracovní postupy).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2151 - Inženýři elektrotechnici a energetici 42 162 31 663
21515 - Inženýři elektrotechnici a energetici kontroly a řízení kvality 42 734 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.