Přeskočit navigaci

Inženýr v elektrotechnice

Charakteristika

Inženýr v elektrotechnice vykonává nejnáročnější řídící a kontrolní činnosti, koncepční výzkumnou, vývojovou nebo vědeckou práci v oblasti technologicky a organizačně značně náročné výroby, externích montáží ucelených souborů a staveb, provozu, projektování, řízení jakosti, výzkumu a vývoje elektrických zařízení a systémů nebo v oblasti poskytování vysoce odborných specializovaných služeb v elektrotechnice.

Činnosti

 • Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce, publikační a pedagogická činnost v oblasti elektrotechniky.
 • Organizování interních auditů jakosti.
 • Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje v elektrotechnice s rozhodujícím významem pro rozvoj oboru.
 • Řízení komplexní agendy nejsložitějších investičních akcí v oblasti elektrotechniky.
 • Řízení komplexních týmů řešících náročné výzkumné projekty a rozvojové programy v oblasti elektrotechniky.
 • Řízení projektování elektrických zařízení rozsáhlých a složitých investičních celků ve všech fázích přípravy a realizace projektu.
 • Řízení technologické přípravy rozsáhlé a členité elektrotechnické výroby, řešení komplexních projektů složitých technologických postupů.
 • Řízení tvorby, aktualizace a realizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Specializované odborné činnosti ve všech fázích investiční výstavby včetně investičního a dodavatelského engineeringu.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Zajišťování značně organizačně náročného dispečerského řízení plně automatizovaných rozsáhlých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních energetických provozních systémů nebo komplexních externích montáží ucelených souborů a staveb v elektroenergetice.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání