Přeskočit navigaci

Samostatný technik zvuku

Charakteristika

Samostatný technik zvuku vykonává činnosti spojené s návrhem ozvučení scén (divadelních, či snímaných televizní nebo filmovou kamerou), připravuje a realizuje potřebné zvukové efekty ve spolupráci s kameramanem a režisérem snímku.

Činnosti

  • Návrh a realizace rozmístění snímací a reprodukční zvukové techniky a jejího propojení do elektrických signálových cest.
  • Návrh a realizace zvukových záznamů, ozvučení a reprodukce, efektů a střihů bezprostředně na scéně i postsynchronně.
  • Sledování vývoje moderní zvukové techniky a ovládání moderních softwarových nástrojů pro zpracování zvuku.
  • Spolutvorba technického scénáře audiovizuálního díla.
  • Ve spolupráci s režisérem a v případě snímků i s kameramanem příprava a realizace audiovizuálního díla.
  • Zajištění a provádění údržby a revizí zvukové aparatury, mixážních a záznamových zařízení.
  • Zajištění bezpečnosti práce své i podřízených.
  • Zajištění dodržování autorských práv použitých zvukových děl.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 31 448 22 050
35211 - Zvukaři a osvětlovači 28 615 21 793

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání